Babylonische Talmud vertaald en toegelicht.

 


In elk geslacht een bijzondere gebeurtenis

Afstamming van Jacob de Leeuwe

Velen weten het misschien niet, maar de echte naam van de Maharal is Rabbi JeHoeDa Löwe Ben Bezalel, vandaar het acroniem voor zijn bijnaam - de grote Moreno Rabbi Löwe (= Maharal) uit Praag Zijn alternatieve bijnaam was "Liva" of "Liwai" wat in het Duits "leeuw" betekent. In de Duitse literatuur wordt het "Rabbi L'Av HaHoach" genoemd. Volgens de Ashkenazi-joodse traditie werd de naam "Liva" aan zijn voornaam gehecht - Juda, als symbool van de stam Juda die een leeuw was. 2. De familiestamboom van de Maharal reikte zo ver als koning David, en hij zag zichzelf als zijn opvolger. . 3. Verhalen over de Maharal die niet aan de jesjiva studeerde, maar door middel van boeken en onafhankelijk In tegenstelling tot zijn broer, is het niet bekend dat hij enige grote verdienste leerde. Het is ongebruikelijk dat hij in zijn geschriften geen enkele man als zijn leraar noemt. 4. Op 32-jarige leeftijd trouwde de Maharal met Pearl (28 jaar oud), de energieke dochter van Shmuel Shmilka Reich, een van de rijkste mannen in de stad. Dat de Joden werden beschuldigd van brandstichting, en dat veel christenen hun huizen binnengingen en in hen rellen begonnen. De nieuwe en magere situatie van de Reichsfamilie leidde vaak tot pogingen van verschillende bronnen om het huwelijk van de Maharal en Pearl te saboteren. De vader van de bruid zelf vond het gepast om de matchmaking te annuleren, want sinds hij het getekend had, was hij rijk en nu is zijn toestand veranderd. Het antwoord van de familie Maharal liet niet lang op zich wachten, ze weigerden heftig om zo'n kosjere dochter van Israël te schande te maken en zeiden dat Gd vertrouwd moest worden om haar te redden. Het leven keerde langzaam terug naar normaal, Rabbi Shmuel werd weer rijk en de twee trouwden uiteindelijk met grote vreugde. Het echtpaar kreeg zes dochters en een zoon. Zelfs voordat de Maharal in Praag tot rabbijn of dayan werd benoemd, stichtte hij een plaatselijke begrafenisvereniging en schreef de voorschriften ervan, die later een voorbeeld vormden van de voorschriften van de "begrafenismaatschappij" in heel Europa. De Maharal werd gecrediteerd met mystieke krachten. Volgens de legende creëerde hij een golem met bovenmenselijke krachten, door middel van het "Boek van de schepping", toegeschreven aan onze voorvader Abraham. Van Praag, "waaromheen boeken werden geschreven, films werden gemaakt, en een bloeiende toeristenindustrie werd opgericht in de stad Praag. 7. De Maharal was goed thuis in de wijsheden van de wetenschap, Kabbalah en filosofie. Hij begon zijn boeken echter op zeer late leeftijd te publiceren, en dus publiceerde hij in 1578, pas op 66-jarige leeftijd, zijn eerste boek, The Lion Cub De Torah). Sindsdien heeft de Maharal nog eens 13 boeken geschreven. 8. De vrouw van de Maharal stond bekend om haar grote geleerdheid, zozeer zelfs dat ze per ongeluk de boeken van haar man proeflezen. Ook zeggen sommigen dat ze vroeger tefillin aantrok, net als Bruria, de vrouw van R. Meir, en Michal Bat Shaul. 9. Verhalen over de Maharal die bevriend was met keizer Rudolf II In geheime gesprekken, waarin ze spraken over astrologie en alchemie, zorgde de Maharal voor de zaken van de Joodse gemeenschap in Praag. 10. Ziekenhuis in Elul Hashast (22 augustus 1609), op 97-jarige leeftijd stierf de Maharal en werd begraven in Praag. We vinden R. Nachman van Breslav en Baal HaTanya, de oprichter van Chabad. Aanstaande zaterdagavond zullen we allemaal nog een kaars aansteken ter nagedachtenis aan de heilige Tzaddik, de Maharal van Praag, die ons allemaal bewees dat 32 niet te laat is om te trouwen, dat geld niet alles is in het leven, en dat het nooit te laat is om een ​​boek te publiceren.

Koning Davied had een eerste zoon van Bst Sjeva, 'dochter van zeven' Davied, die slechts zeven dagen oud werd en stierf voordat hij op de achtste dag besneden werd. Geslachten later had de Maharal van Praag een zoon, een kind met het syndroom van Down, een mon GOLEM geheten, die doordat zijn vader de bijzondere Naam van de Eeuwige op hem had aangeroepen over bijhzondere krachten beschikte en de Joden in het ghetto van Praag beschermde.
Om de twee geslachten kwam dit kind terug om de wereld zijn diensten te bewijzen.
Mijn vader had een jonger broertje die op de zevende dag na zijn geboorte stierf, hij zou Jitschak heten en had het syndroom van Down. Daarna werd mijn vader geboren en hij werd Chaim Jitschak genoemd: "de levende Jitschak".
In de tweede wereldoorlog was mijn vader bij het Engelse leger dat tegen de Nazi-Duitsland vocht. Hij was in 1944 in London en kreeg daar een visioen: "Jij zult een zoon krijgen, die een zoon krijgt met het syndroom van Down".
Op 08 juni 1983 werd Chaim geboren: het is een bijzonder kind met het syndroom van Down.
God heeft hem gezegend met helende krachten en hij heeft voor ieder een beracha, een zegenspreuk.